Ще следим каква е чистотата на въздуха в Промишлена зона „Юг“

22 Feb 2016

За да се случи това Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена на площадката на «Бургасбус» ЕООД.

 

Информация в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е достъпна на Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.