Къде ще бъде разположена Мобилната станция за контрол на въздуха през летните месеци?

08 Jul 2015

През летните месеци се предвижда Мобилната станция за контрол качеството на въздуха да «посети» крайбрежните квартали на Бургас - през м. юли тя ще бъде разположена в кв. Сарафово, а през м. август ще работи в кв. Крайморие.

 

Отново припомняме, че информация в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е достъпна на Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.