Мобилната станция за контрол замърсяването на въздуха е в Промишлената зона на Бургас

12 Apr 2018

За период от една седмица Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена на площадката на «Бургасбус» ЕООД в Промишлена зона «Юг».

 

Информация в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е достъпна на Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.