Жителите на к-с „Славейков“ могат да проследяват в реално време какво е качеството на въздуха в района

02 Mar 2017

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена на територията на Терминал «Славейков».   

 

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.