Home

{L_PROJECT_NAME}

{L_PROJECT_DESCR}

{L_MOBILE_STATION}

{L_MOBILE_DESCR}

Актуално

 • ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Какво не следва да се забравя

  16 Apr 2018

  Във връзка с преминаването от 03.00 часа на 25.03.2018 г. към лятно часово време следва да се има предвид, че пунктовете за контрол качеството на въздуха в обхвата на Националната система за мониторинг качеството на въздуха - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник" и ДОАС система OPSIS в к-с „Лазур", както и Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас работят и предават данните за измерени концентрации на контролирани замърсители по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • Какво е качеството на въздуха в ЦГЧ?

  16 Apr 2018

  От средата на м. април т.г. Мобилната станция за КАВ е разположена на ул. „Фердинандова", в непосредствена близост до натовареното кръстовище на бул. „Ив. Вазов" и бул. „Мария Луиза". Извършват се непрекъснати измервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за контрол замърсяването на въздуха е в Промишлената зона на Бургас

  12 Apr 2018

  За период от една седмица Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена на площадката на «Бургасбус» ЕООД в Промишлена зона «Юг».   Информация в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е достъпна на Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 22.05.2018 08:51
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 22.05.2018 08:51
много добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха