Какво е качеството на въздуха в близост до кръстовището на бул. „Демокрация“ и ул. „Сан Стефано“?

12 сеп 2016

През м. септември - за дните от «Седмицата на мобилността» и 22 септември - Деня без автомобили, Мобилната станция на Община Бургас ще регистрира и ще предава информация какво е качеството на въздуха в близост до едно от най-натоварените кръстовища в Бургас - това на бул. «Демокрация» и ул. «Сан Стефано».

 

Информация за нивата на контролираните замърсители на въздуха в Бургас може да бъде получена в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.