През месец август Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена в близост до плажната ивица на Бургас

02 авг 2016

След с. Братово, което в последните дни на юли и първите на м. август бе под наблюдение за нивата на основните замърсители на въздуха, през останалата част от м. август Мобилната станция на Община Бургас ще регистрира и ще предава информация какво е качеството на въздуха в близост до плажната ивица на Бургас - тя ще бъде разположена на ул. «Александър Батенберг», до Спортна площадка «Васил Левски».    

 

За всички, които се интересуват - данните за концентрациите на контролираните замърсители на въздуха в Бургас са налични в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.