Какво е качеството на атмосферния въздух в к-с „Лазур“?

01 юли 2016

През м. юли Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас ще регистрира и ще дава информация какви са нивата на атмосферните замърсители в к-с «Лазур». За целта станцията е разположена в близост до бл.46 на комплекса.   

 

Напомняме, че информацията за концентрациите на контролираните замърсители на въздуха в Бургас е налична в реално време - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.