Въздухът на к-с „Славейков“ ще бъде под контрола на Мобилната станция за контрол чистотата на въздуха през м. юни

30 май 2016

През първия от летните месеци Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена в к-с «Славейков», на първата/последната спирка на градските автобуси по линия 12.  

 

Всички граждани имат достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и могат да получат подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.