Мобилната станция за контрол чистотата на въздуха е разположена в кв. Долно Езерово

31 мар 2016

През м. април Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще «пребивава» в кв. Долно Езерово.

 

Всички граждани имат достъп в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и могат да получат подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.