К-с „Зорница“ е поредната „спирка“ на Мобилната станция за контрол чистотата на въздуха

02 мар 2016

През м. март 2016 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена в близост до Спортна зала «Бойчо Брънзов».

 

Всички граждани имат достъп в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и могат да получат подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.