Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е в к-с „Славейков“

08 фев 2016

През м. февруари 2016 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена в северната част на к-с «Славейков» - тя се намира на ул. «Янко Комитов», в близост до кръговото кръстовище на КАТ.

 

Информация в реално време за нивата на контролираните замърсители, както и подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител е достъпна на Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.