ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

28 мар 2018

Във връзка с преминаването от 03.00 часа на 25.03.2018 г. към лятно часово време следва да се има предвид, че пунктовете за контрол качеството на въздуха в обхвата на Националната система за мониторинг качеството на въздуха - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник" и ДОАС система OPSIS в к-с „Лазур", както и Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас работят и предават данните за измерени концентрации на контролирани замърсители по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.