Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е в к-с „Изгрев“

  12 мар 2018

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на общината е разположена в к-с «Изгрев», в близост до бл.73. Извършват се непрекъснати измервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция на общината извършва непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

  15 дек 2017

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово - на кръстовището на улиците «Георги Дълбошки» и «Алабин».   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Славейков“

  10 ное 2017

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена на територията на Терминал «Славейков» и жителите на комплекса могат да се информират какво е качеството на въздуха в района.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 23.03.2018 06:48
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро няма данни доброняма данни
Меден Рудник
много добро няма данни много добро много добро много доброняма данни
Бургас OPSIS
много добро много добро много добро няма данни няма даннимного добро
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро добро много добро много добромного добро

Общо състояние към 23.03.2018 06:48
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха