Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

  28 юни 2018

  За времето от 11.00 часа на 28.06.2018 г. до 08.00 часа на 29.06.2018 г. във връзка с извършването на годишна техническа профилактика на Информационната система за предаване в реално време на информацията за качество на атмосферния въздух на Община Бургас ще бъде преустановено подаването на данни за измерените концентрации на контролираните замърсители от пунктовете за мониторинг от Националната система за мониторинг на МОСВ (АИС Долно Езерово, АИС „М. Рудник" и ДОАС система ОПСИС), както и от Мобилна станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас. При възстановяване работата на Информационната система информацията за измерените концентрации за всеки замърсител, по отделните пунктове за мониторинг, ще бъде налична.

 • Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

  04 юни 2018

  През първия от летните месеци Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в близост до плажа - до входа на Морска гара. В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Какво не следва да се забравя

  16 апр 2018

  Във връзка с преминаването от 03.00 часа на 25.03.2018 г. към лятно часово време следва да се има предвид, че пунктовете за контрол качеството на въздуха в обхвата на Националната система за мониторинг качеството на въздуха - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник" и ДОАС система OPSIS в к-с „Лазур", както и Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас работят и предават данните за измерени концентрации на контролирани замърсители по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 18.09.2018 15:41
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо

Общо състояние към 18.09.2018 15:41
няма данни

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха