Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Жителите на к-с „Славейков“ могат да проследяват в реално време какво е качеството на въздуха в района

  02 мар 2017

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена на територията на Терминал «Славейков».      Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Извършват се непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

  04 яну 2017

  В началото на новата 2017 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха има ново местоположение - тя е разположена в кв. Долно Езерово, на ул. «Арбанаси».   Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Кръговото кръстовище „Трапезица“ – „на фокуса“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

  01 ное 2016

  За първи път след въвеждането на новата организация на движение, кръговото кръстовище «Трапезица» ще бъде «под наблюдението» на Мобилната станция на Община Бургас - през м. ноември тя ще бъде разположена в близост до натовареното кръстовище, за да се проследи какво е прякото влияние на автомобилния трафик в района върху качеството на атмосферния въздух.   Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 26.03.2017 19:54
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни средноняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни нарушено качество на въздуханяма данни

Общо състояние към 26.03.2017 19:54
нарушено качество на въздуха

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха