Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция на общината извършва непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

  15 дек 2017

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е разположена в кв. Долно Езерово - на кръстовището на улиците «Георги Дълбошки» и «Алабин».   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Славейков“

  10 ное 2017

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е разположена на територията на Терминал «Славейков» и жителите на комплекса могат да се информират какво е качеството на въздуха в района.   Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Какво е качеството на въздуха в близост до натоварени кръстовища?

  04 сеп 2017

  От началото на м. септември т.г. Мобилната станция за КАВ е разположена на ул. „Фердинандова", в непосредствена близост до натовареното кръстовище на бул. „Ив. Вазов" и бул. „Мария Луиза". Информацията за нивата на контролираните замърсители на въздуха - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 19.02.2018 12:07
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни средноняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 19.02.2018 12:07
средно

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха