Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за КАВ е разположена в близост до плажа

  04 юни 2018

  През първия от летните месеци Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена в близост до плажа - до входа на Морска гара. В непрекъснат режим се извършват измервания на концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Какво не следва да се забравя

  16 апр 2018

  Във връзка с преминаването от 03.00 часа на 25.03.2018 г. към лятно часово време следва да се има предвид, че пунктовете за контрол качеството на въздуха в обхвата на Националната система за мониторинг качеството на въздуха - АИС Долно Езерово, АИС к-с „М. Рудник" и ДОАС система OPSIS в к-с „Лазур", както и Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на Община Бургас работят и предават данните за измерени концентрации на контролирани замърсители по АСТРОНОМИЧЕСКО часово време, т.е. с един час назад.

 • Какво е качеството на въздуха в ЦГЧ?

  16 апр 2018

  От средата на м. април т.г. Мобилната станция за КАВ е разположена на ул. „Фердинандова", в непосредствена близост до натовареното кръстовище на бул. „Ив. Вазов" и бул. „Мария Луиза". Извършват се непрекъснати измервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици. Осигурен е достъп в реално време за регистрираните концентрации на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 22.06.2018 13:16
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро добро много добро добромного добро

Общо състояние към 22.06.2018 13:16
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха