Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в най-големия жилищен комплекс на Бургас

  04 окт 2016

  През м. октомври Мобилната станция на Община Бургас ще бъде разположена в к-с «Меден Рудник», до МБАЛ «Бургасмед» и ще следи концентрациите на осем основни замърсители на атмосферния въздух - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици.   Информация за нивата на контролираните замърсители на въздуха в Бургас може да бъде получена в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Какво е качеството на въздуха в близост до кръстовището на бул. „Демокрация“ и ул. „Сан Стефано“?

  12 сеп 2016

  През м. септември - за дните от «Седмицата на мобилността» и 22 септември - Деня без автомобили, Мобилната станция на Община Бургас ще регистрира и ще предава информация какво е качеството на въздуха в близост до едно от най-натоварените кръстовища в Бургас - това на бул. «Демокрация» и ул. «Сан Стефано».   Информация за нивата на контролираните замърсители на въздуха в Бургас може да бъде получена в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • През месец август Мобилната станция за контрол качеството на въздуха ще бъде разположена в близост до плажната ивица на Бургас

  02 авг 2016

  След с. Братово, което в последните дни на юли и първите на м. август бе под наблюдение за нивата на основните замърсители на въздуха, през останалата част от м. август Мобилната станция на Община Бургас ще регистрира и ще предава информация какво е качеството на въздуха в близост до плажната ивица на Бургас - тя ще бъде разположена на ул. «Александър Батенберг», до Спортна площадка «Васил Левски».       За всички, които се интересуват - данните за концентрациите на контролираните замърсители на въздуха в Бургас са налични в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 27.10.2016 20:33
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добромного добро

Общо състояние към 27.10.2016 20:33
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха