Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Извършват се непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

  04 яну 2017

  В началото на новата 2017 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха има ново местоположение - тя е разположена в кв. Долно Езерово, на ул. «Арбанаси».   Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Кръговото кръстовище „Трапезица“ – „на фокуса“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

  01 ное 2016

  За първи път след въвеждането на новата организация на движение, кръговото кръстовище «Трапезица» ще бъде «под наблюдението» на Мобилната станция на Община Бургас - през м. ноември тя ще бъде разположена в близост до натовареното кръстовище, за да се проследи какво е прякото влияние на автомобилния трафик в района върху качеството на атмосферния въздух.   Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в най-големия жилищен комплекс на Бургас

  04 окт 2016

  През м. октомври Мобилната станция на Община Бургас ще бъде разположена в к-с «Меден Рудник», до МБАЛ «Бургасмед» и ще следи концентрациите на осем основни замърсители на атмосферния въздух - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици.   Информация за нивата на контролираните замърсители на въздуха в Бургас може да бъде получена в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 26.02.2017 07:24
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро много добро много добро доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро много добро няма данни много доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро много добро много добро много добро добромного добро

Общо състояние към 26.02.2017 07:24
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха