Добре дошли

Проект BG0030
Мобилна лаборатория за интегрирано
управление и мониторинг на качеството
на въздуха в бургас

Описание
на проекта

Мобилна лаборатория
за контрол на
качеството на въздуха

Информация
за станцията

Актуално

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Меден Рудник“

  01 юни 2017

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в най-големия жилищен комплекс на Бургас - разположена е в района до МБАЛ «Бургасмед».   Информацията за нивата на контролираните замърсители на въздуха - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в к-с „Лазур“

  31 мар 2017

  Мобилната станция за КАВ на общината вече е позиционирана в непосредствена близост до кръстовището на бул. «Демокрация» и ул. «Сан Стефано».       Налице е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серни и азотни оксиди, бензен, стирен, сяроводород и прахови частици, както и е налична информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

 • Жителите на к-с „Славейков“ могат да проследяват в реално време какво е качеството на въздуха в района

  02 мар 2017

  Мобилната станция за контрол качеството на въздуха вече е разположена на територията на Терминал «Славейков».      Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.

Всички новини >

Състояние на въздуха към 27.07.2017 10:46
SO2 NO2 O3 H2S PM10Стирол Общо
Долно Езерово
много добро много добро добро много добро доброняма данни
Меден Рудник
много добро много добро добро много добро доброняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много доброняма данни

Общо състояние към 27.07.2017 10:46
добро

web camera Уеб камера от мобилната лаборатория

 • desc няма данни
 • desc много добро
 • desc добро
 • desc средно
 • desc нарушено качество на въздуха